Bogføring

Bogføring

Regnskabshjælpen tilpasses dine behov

Det er helt op til dig, hvordan vores samarbejde skal fungere. Du kan enten sende bilagene elektronisk til bogføringsprogrammet eller vores mail. Du kan også aflevere bilagene til os på vores kontor. Vi kan også komme ud til dit firma og hente bilagene, eller bogføre dem ude hos dig på dit kontor. For flere af vores kunder ender det med, at blive en kombination af ovenstående muligheder.

Vi kan tilbyde at bogføre alle former for finansbilag, kreditorfakturaer og debitorindbetalinger. Vi skriver også fakturaer for nogle af vores kunder, samt taster betalinger ind i banken og indberetter løn/timer i Dataløn.

Debitorstyring

Såfremt dit salg til kunderne foregår via fakturaer, kan vi tilbyde ikke kun at bogføre indbetalingerne, men også at maile en liste over ubetalte fakturaer til dig lige så tit, som du ønsker det. Når du har modtaget listen, kan vi snakke sammen om, hvilke kunder du ønsker, at vi skal sende et kontoudtog eller en rykker til.

Momsberegning og indberetning

Beregning og indberetning af moms udfører vi månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt alt efter jeres behov.

Øvrige opgaver

Vi har også erfaring med at indberette til statistik, samt ansøge om lønrefusion ifbm. sygdom, barsel og flexjob.

Årsafslutningsmappe til revisor

Ved regnskabsårets afslutning udarbejder vi en revisormappe, som indeholder alle relevante afstemninger og det nødvendige dokumentations materiale. Dermed kan du minimere udgiften til din revisor.

Du betaler samme timepris for alle de opgaver vi udfører for dig, og du betaler kun for de timer vi bruger.